Prisutdelinger


Prisutdelinger

I tradisjon tro vil det bli delt ut priser under både konferanse og bankett.

Prisene som vil bli delt ut i år er:

NHS Hederspris:

Norsk Hotellhøgskole i samarbeid med Norsk Hotellhøgskoles Union og Serviceforum, er svært stolte av å kunne dele ut Norsk Hotellhøgskoles Hederspris under kveldens bankett. Prisen tildeles den eller de som har lagt ned en ekstraordinær innsats for å fremme Norsk Hotellhøgskoles interesser og visjoner. Det er også naturlig å se på arbeid som er nedlagt for å styrke norsk vertskapsindustri, samt delaktighet i å opprettholde og videreutvikle merkevaren NHS både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Under banketten vil vi også videreføre tradisjonen med åhedre enestående individer som har preget skolen og bransjen vår.

Årets masteroppgave:

NHO Reiseliv deler i tradisjon tro ut pris og en sjekk på 10’000 kroner til den beste masteroppgaven 2016. Dette vil foregå under banketten til Serviceforum 2017. I prisutdelingen legges det vekt på at oppgavene ikke bare skal være best rent akademisk, men også være relevant for bransjen.

Reiselivsprisen i Rogaland

Hvert år deles det ut en reiselivspris/produktpris til personer/bedrifter eller organisasjoner i Rogaland som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Reiselivsprisen kan i særtilfeller tildeles personer som er bosatt utenfor Rogalands grenser, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme reiselivet i Rogaland.

Prisen er på kr 50 000 pluss statuett, og vil bli delt ut av fylkesordføreren i Rogaland.

Formålet med prisen er at den skal være en inspirasjon for mottaker, og kan også være med på å inspirere andre til innsats.