Kontakt oss


Styret

Styret for Serviceforum rullerer hvert år på studenter ved hotell-, restaurant- og reiselivsledelse ved Norsk hotellhøgskole og inneholder i hovedsak 1, 2 og 3. årsstudenter.

Leder blir valgt våren før semesteret avsluttes, og er som regel valgt fra fjorårets styre. Resten av styret blir satt raskt etter oppstart av nytt skoleår i august.

  img_6082-jpg
Stilling: Leder/Faglig Ansvarlig
Navn: Benedicte Nordvik Jahnsen
Mail: leder@serviceforum.no
Telefon:  40464390
 img_6098-jpg
Stilling: Nestleder/ Faglig Ansvarlig
Navn: Fredrik Kirkeberg
Mail: nestleder@serviceforum.no
Telefon:  90604940
 img_6085-jpg
Stilling: Økonomisjef
Navn: Petter Treider Frøystad
Mail: okonomi@serviceforum.no
Telefon: 97404545
 img_6142-jpg
Stilling: Salgssjef
Navn: Tina Marie Hjertås
Mail: salg@serviceforum.no
Telefon: 93899627
 img_6112-jpg
Stilling: Bankettsjef
Navn: Henry Alexander Johnsen
Mail: bankett@serviceforum.no
Telefon: 94786003
 img_6105-jpg
Stilling: Hovmester
Navn: Fredrik Rabben
Mail: bankettass@serviceforum.no
Telefon:
 img_6118-jpg
Stilling: Kjøkkensjef
Navn: Tommy Tande
Mail: kjokken@serviceforum.no
Telefon:
 img_6077-jpg
Stilling: Soussjef
Navn:  Eirik Nidsleng
Mail: kjokkenass@serviceforum.no
Telefon:
 img_6133-jpg
Stilling: Sponsoransvarlig
Navn: Berit Theresa Dawood
Mail: sponsor@serviceforum.no
Telefon: 93066039