Kontakt oss


Styret

Styret for Serviceforum rullerer hvert år på studenter ved hotell-, restaurant- og reiselivsledelse ved Norsk hotellhøgskole og inneholder i hovedsak 1, 2 og 3. årsstudenter.

Leder blir valgt våren før semesteret avsluttes, og er som regel valgt fra fjorårets styre. Resten av styret blir satt raskt etter oppstart av nytt skoleår i august.

 
Stilling: Leder
Navn: Mia Celine Dammen
Mail: leder@serviceforum.no
Telefon:  414 63 175
 
Stilling: Nestleder
Navn:  Daniel Paulsen
Mail: nestleder@serviceforum.no
Telefon:
 
Stilling: Økonomisjef
Navn:  Ragnhild Solli
Mail: okonomi@serviceforum.no
Telefon:
 
Stilling: Salgssjef
Navn:  Marthe Vaal Kristiansen
Mail: salg@serviceforum.no
Telefon:
 
Stilling: Personalsjef
Navn:  Adrian Priegel Jordahl
Mail: personal@serviceforum.no
Telefon: