Kontakt oss


Styret

Styret for Serviceforum rullerer hvert år på studenter ved hotell-, restaurant- og reiselivsledelse ved Norsk hotellhøgskole og inneholder i hovedsak 1, 2 og 3. årsstudenter.

Leder blir valgt våren før semesteret avsluttes, og er som regel valgt fra fjorårets styre. Resten av styret blir satt raskt etter oppstart av nytt skoleår i august.

Vi søker for tiden ledelsen for neste år. Studerer du ved Norsk Hotellhøgskole og kunne tenke deg dette kan du ta kontakt på leder@serviceforum.no

 
Stilling: Leder
Navn: Mia Celine Dammen
Mail: leder@serviceforum.no
Telefon:  414 63 175
Stilling: Nestleder
Navn:
Mail: nestleder@serviceforum.no
Telefon:
Stilling: Økonomisjef
Navn:
Mail: okonomi@serviceforum.no
Telefon:
Stilling: Salgssjef
Navn:
Mail: salg@serviceforum.no
Telefon:
Stilling: Personalsjef
Navn:
Mail: personal@serviceforum.no
Telefon: