Foredragsholdere


Konferansier for bankett- Pellegrino Riccardi DSF1247

Det er en ære for oss å introdusere bankettens konferansier og underholder- Pellegrino Riccardi!
Riccardi er en tverrkulturell ekspert, motivator, foredragsholder, lærer, kommunikasjonsrådgiver og til og med verdensturnerende rockemusiker som har brukt de siste 30 årene på å reise kloden rundt for å møte mennesker og lære ulike kulturer å kjenne. Han er oppvokst i England med italienske foreldre, men har bodd i Norge i de siste 22 årene. Her har han gjort seg opp noen tanker om hvordan nordmenn (og skandinaver) er, og kommer med treffsikre betraktninger på hva som er positivt og negativt i våre nordiske kulturer.

På Serviceforum vil Riccardi nettopp snakke om temaet kultur, med en humoristisk vri.


Debattleder- Siri KristiansenSiri-Kristiansen-4

Til vår debatt om delingsøkonomi, har vi fått på plass ingen ringere enn Siri Kristiansen! Kristiansen er en norsk komiker og programleder, og er å se i blant annet Rådet på NRK. I tillegg til dette, er hun også utdannet tekstforfatter, og har både skrevet bok, laget reklame og deltatt i TV-programmer. Hun skal lede oss gjennom en spennende debatt, og vi ser fram til å ha henne på Serviceforum!


Ole Petter Nyhaug-  ”Forbrukertrender: Drivere for vekst i service, reiseliv og servering”Ole-Petter-Nyhaug-3-web-2ymhxo1hed3i865m63gvsw

Ole Petter Nyhaug er partner og kreativ leder i analysebyrået Opinion. Nyhaug er spesialist på trendanalyser med fokus på å forstå hva folk vil forvente i morgen og hvilke muligheter dette skaper for næringsliv og bransjer. Han er en mye brukt foredragsholder og rådgiver for fremtidsorienterte virksomheter i mange bransjer. Vi gleder oss til å høre Ole Petter snakker om morgendagens forbrukertrender!


Bernt Bucher Johannessen

Bernt Bucher Johannessen er 48 år, og er leder i Hanen- en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Johannessen er og medgründer av  mange restauranter, mest kjent kanskje Sult & Tørst.  I tillegg til dette, er han entusiasten bak Historiske togreiser og konseptet Kulinariske togreiser. På Serviceforum vil Johannessen snakke om den landbruksbaserte opplevelsesnæringen; gårdsturisme, jakt, fiske, lokal mat og drikke.


Michael Heldre- Culture vs. Tech – Henger vi med?

Michael Heldre er en tidligere student ved Norsk Hotellhøgskole, og ble uteksaminert i 1998. Heldre har mange års erfaring fra reiselivet, og har vært innom blant annet hotell, charter, events, samt offentlig virksomhet. De siste 3 årene har Heldre vært ansatt i Booking.com, og innehar i dag rollen som Area Manager for Booking.com sine kontorer i Norge og på Island.

 


Even Heggernes- Nabobil.no
Det er en stor glede for oss å ha mannen som er omtalt som «Delingsøkonomiens rockestjerne» som en av våre debattdeltakere på Serviceforum! Even Heggernes var tidligere leder for Airbnb i Norden og er nå daglig leder for tjenesten Nabobil.

 

Tommy Staahl Gabrielsen- debattdeltaker
Tommy Staahl Gabrielsen er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og daglig leder av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE), et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. I perioden 2007-2010 var han sjeføkonom i Konkurransetilsynet., og leder for tiden det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget som skal levere sin rapport 6 februar 2017. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale økonomitidsskrifter innenfor sitt spesialområde konkurranseøkonomi, har bistått nasjonale og internasjonale myndigheter og private bedrifter i konkurransesaker og har opptrådt som ekspertvitne i en lang rekker saker for domstolene. Vi gleder oss til å ha Tommy på Serviceforum!


Rune Glasø

Rune Glasø er en tidligere student fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger. I 1997, sa Glasø opp jobben sin som Chief Operating Officer i Select Service Partner for å starte sin egen virksomhet RG Enterprises. Dette startet en spennende reise med ulike oppkjøp og fusjoner. Reisen endte med at hans selskap sluttet seg til Circus AS i 2000, og etablerte det som i dag heter Gyro AS – Nordens største eventbyrå. De siste årene har han jobbet som personlig rådgiver for ledere innenfor ulike store bedrifter, spesielt knyttet til nasjonale og internasjonale butikkjeder. Gjennom god forretningsforståelse og evne til å raskt sette seg inn i ulike virksomheter hjelper han bedrifter å oppnå positiv vekst gjennom en sterkere bedriftskultur. Vi ser fram til å høre Rune snakke om arbeidskultur og bærekraft!


Ingjerd Sælig Gilhus- debattdeltaker
Ingjerd er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Det innebærer dialog og diskusjon, med og mot politikerne, med mål om å gjøre reiselivsbedriftenes hverdag og lønnsomhet bedre. NHO Reiseliv har nærmere 3000 medlemmer i hele Norge, og representerer bredden i norsk reiseliv. Ingjerd er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Vi gleder oss til å ha Ingjerd med i vårt debattpanel!

Dimitrios Buhalis

Dimitrios Buhalis er leder for Departementet for Turisme og Hotell, er direktør
for eTourism Lab og vise-Direktør for det Internasjonale
Forskningssenteret for Turisme og Hotell (International Center for
Tourism and Hospitality Research) ved Universitetet i Bournemouth,
England.
Hans aktuelle forskning fokuserer nå på Smart Turisme, SoCoMo Marketing
(Social Media Context and Mobile Marketing), Augmented Reality,
erfaringsledelse og persontilpasning, i tillegg til utvikling av
strategier for renommé og sosiale medier. Dimitrios reiser verden rundt og holder foredrag, taler, seminarer og workshops i både akademisk og profesjonell sammenheng. Som konsulent hjelper han organisasjoner globalt med å oppnå vekst i hotell- og reiselivsnæringen. Bøkene og artiklene han har utgitt er bredt studert blant studenter og faglærte over hele verden.

Vi gleder oss til å ha Dimitrios som en av våre foredragsholdere på Serviceforum 2017!


 Bjørn Arild Wisth-Debattdeltaker
Bjørn Arild jobber i dag som viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels, og har tidligere jobbet som partner og administrerende direktør i Hartmark Consulting, et av Norges ledende konsulentselskaper. Han har mer enn 14 års erfaring med rådgivning innen forretningsutvikling, strategi og ledelse for norske og internasjonale selskaper. Wisth er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og University of Wales. Vi gleder oss til å ha Bjørn Arild som en av våre debattdeltakere!