Årets Tema


Årets konferanse tar for seg temaet:

«Digitalisering – digital hverdag»

Med årets tema ser vi nærmere på digitaliseringen av hotell- og reiselivsbransjen. I den digitale alder vi er inne i nå, der digitalisering og sosiale medier er normen, er det viktig å møte de utfordringene og mulighetene disse gir vår næring.