Årets Tema


Norsk hotell og reiseliv er i stadig endring, og det blir viktigere enn noen gang og tilpasse seg de nye trendene og kravene som kommer. Det er derfor en stor glede for oss og kunne presentere Serviceforums fagkonferanse for 2017:

«Mulighetenes trekløver- Hvordan stille oss positiv til endringene i norsk reiseliv»!

Temaene for i år består av kultur og de kulturelle konfliktene som kan oppstå i hverdagen til oss som jobber med gjester og besøkende fra forskjellige land og kontinenter, de bærekraftige utfordringene næringen møter og de teknologiske fremskritt som gjøres i verden og hvilken effekt dette kan ha for næringens fremtid. I tillegg til dette, vil vi ha en paneldebatt om det høyaktuelle temaet delingsøkonomi.